Privacy statement Windplan Groen

Als initiatiefnemers van de drie windparken in Windplan Groen vinden wij het belangrijk om de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de windparken. Van iedereen die zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en excursies verzamelen wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor deze worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens van u slaan wij op?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief over dit windpark, dan slaan wij alleen uw e-mailadres op in onze database. Andere persoonsgegevens vragen wij niet van u bij het aanmelden voor deze nieuwsbrief en verzamelen wij ook niet actief.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, voegen wij uw e-mailadres toe aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief over de windparenk. Als wij een nieuwsbrief verspreiden, gebruiken wij deze verzendlijst en krijgt u dus ook per e-mail de nieuwsbrief over de windparken.

Wat betekent ‘op de hoogte houden over de drie windparken’?
Wij willen de omgeving en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen over de windparken. Dat betekent dat wij nieuwsbrieven versturen over de ontwikkeling van de windparken, de bouw van de windparken, de exploitatie en het beheer van de windparken en de sloop van de windparken. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de (financiële) participatiemogelijkheden voor de omgeving en andere betrokkenen in de windparken. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn waarin wordt gemeld dat via een energiecoöperatie mogelijk is om te participeren in de windparken en dat daar informatie over wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld ook betekenen dat via de nieuwsbrief een prospectus wordt gedeeld over financiële participatie via de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat informatie over een gebieds-, omgevings- of ander soortgelijk fonds wordt gedeeld. De nieuwsbrief heeft altijd betrekking op deze windparken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw e-mailadres voor het inschrijven van de nieuwsbrief tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Het is mogelijk dat de windparken aan het einde van de technische levensduur komt, de windmolens worden gesloopt en dat er nieuwe windmolens voor in de plaats komen in hetzelfde gebied. Ook in een dergelijk scenario willen wij de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. Daarom bewaren wij uw e-mailadres tot het moment dat u zich uitschrijft.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem waar alleen medewerkers die betrokken zijn bij de windparken bij kunnen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen?
Als u zich uitschrijft voor al onze nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd. U kunt zich uitschrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via wind@pure-energie.nl.

 

Cookie statement Windplan Groen

Google Analytics
Deze website bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. Pure Energie heeft hier geen invloed op. Pure Energie heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen op servers in Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de gegevens worden niet langer dan 14 maanden in het programma bewaard. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google.