De windparken

Eigenaren windparken: Pure Energie en Flevo Ventum BV
De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid zijn eigendom van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Windpark Flevo Ventum is eigendom van Flevo Ventum BV. Lees hier meer over wie Pure Energie en Flevo Ventum BV zijn.  

Pure Energie en Flevo Ventum zijn afzonderlijk van elkaar eigenaar van deze windparken, maar hebben afgesproken dat het bouwteam van Pure Energie ook de bouw van de windmolens van Flevo Ventum coördineert. Daarom wordt op deze website informatie gedeeld over (de bouw van) de vier windparken. Na de bouw exploiteert Pure Energie zelfstandig de windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid. Flevo Ventum BV exploiteert na de bouw zelfstandig Windpark Flevo Ventum.

Vier windparken met in totaal 25 windmolens
De vier windparken bestaan in totaal uit 25 windmolens. Deze vier windparken zijn onderdeel van Windplan Groen. Dit is een groot windplan in Oostelijk Flevoland (in de omgeving van Ketelhaven, Dronten en Biddinghuizen, in de gemeente Dronten). Het groene gebied op onderstaande plattegrond is het plangebied van Windplan Groen (tekst loopt door onder de plattegrond).

Gebiedsindeling windplan Groen

Locaties van de vier windparken

De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht, Hondtocht Zuid en Flevo Ventum komen in het gebied dat globaal ten noordoosten ligt van Biddinghuizen en ten zuiden van de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. Op onderstaande plattegrond staan alle windmolens van Windplan Groen aangegeven. De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht, Hondtocht Zuid en Flevo Ventum zijn de groene stippen met daaromheen de blauwe rechthoeken (tekst loopt door onder de plattegrond).

2021 05 19 HV HT OT FV

Windpark Flevo Ventum
Windpark Flevo Ventum is van Flevo Ventum BV en bestaat uit vijf windmolens. Deze windmolens worden gebouwd langs de Hoge Vaart, in het gebied tussen Biddinghuizen en Windpark Hoge Vaart Zuid. Deze windmolens zijn nieuw, in dit gebied staan nu nog geen windmolens.

Windpark Hoge Vaart Zuid
Windpark Hoge Vaart Zuid is van Pure Energie en bestaat uit tien windmolens. De windmolens worden gebouwd langs de Hoge Vaart, in het gebied tussen Windpark Flevo Ventum en de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. Deze windmolens zijn nieuw, in dit gebied staan nu nog geen windmolens.

Windpark Oldebroekertocht
Windpark Oldebroekertocht is van Pure Energie en wordt gebouwd parallel aan de Oldebroekertocht, ten zuiden van de N709/Oldebroekerweg. De huidige zes windmolens van Windpark Oldebroekertocht worden vervangen door vijf nieuwe windmolens die veel meer duurzame elektriciteit opwekken. 

Windpark Hondtocht Zuid
Windpark Hondtocht Zuid is van Pure Energie en wordt gebouwd parallel aan de Hondtocht, in het gebied tussen de N309/Elburgerweg en de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. De huidige zes windmolens van Windpark Hondtocht worden vervangen door vijf nieuwe windmolens die veel meer duurzame elektriciteit opwekken. 

Buren van de vier windparken: Windpark Olsterwind en Windpark Hanze
Op onderstaande plattegrond staan de locaties van de vier windparken aangegeven. Tussen Windparken Oldebroekertocht en Windpark Hondtocht Zuid wordt Windpark Olsterwind gebouwd. Ook dit windpark van acht windmolens is onderdeel van Windplan Groen, maar heeft andere initiatiefnemers. Klik hier voor meer informatie over Windpark Olsterwind.

Ten noorden van de lijnen Hoge Vaart Zuid en Hondtocht Zuid grenst Windpark Hanze - ook onderdeel van Windplan Groen. De vijftien windmolens ten noorden van de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle zijn van Windpark Hanze. De windmolens ten zuiden van de spoorlijn zijn van Windpark Hoge Vaart Zuid en Windpark Hondtocht Zuid. Klik hier voor meer informatie over Windpark Hanze (tekst loopt door onder de plattegrond).

Alle parken van Windplan Groen uitsnede

Afmetingen en productie

Alle windmolens van de vier windparken worden van het merk Vestas en het type V162. Ze krijgen een ashoogte van 166 meter, een rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte - het bovenste puntje als de wiek rechtovereind staat – van 247 meter. 

Deze moderne windmolens wekken veel duurzame elektriciteit op. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachting is dat één windmolen circa 21 miljoen kWh per jaar opwekt. De 25 windmolens van deze vier windparken samen wekken dus naar verwachting circa 525 miljoen kWh per jaar op. Ter vergelijking: in 2019 werd in de gehele gemeente Dronten 217,5 miljoen kWh gebruikt. De windparken wekken dus naar verwachting ruim twee keer zoveel elektriciteit op als in de gehele gemeente wordt gebruikt.

Alle windmolens van Windplan Groen samen wekken naar verwachting per jaar ongeveer evenveel elektriciteit op als in de gehele provincie Flevoland jaarlijks wordt gebruikt.

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind 4